Σχολική μελέτη-προσχολική ετοιμότητα

Λόγω του σύγχρονου έντονου ρυθμού ζωής, συχνά δεν υπάρχει ο διαθέσιμος χρόνος, η απαράιτητη υπομονή ή  διάθεση ή ακόμη και η γνώση από την πλευρά των γονέων-κηδεμόνων για να αναλάβουν την υποστήριξη των παιδιών στον δύσκολο αγώνα της μάθησης και της μελέτης. 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την επίπονη διαδικασία της σχολικής μελέτης των παιδιών του Δημοτικού και Γυμνασίου. 

Για τα μικρότερα παιδιά εφαρμόζεται και ειδικό πρόγραμμα προγραφής και σχολικής ετοιμότητας, προκειμένου αυτά να μπορέσουν κατά την είσοδο στο Δημοτικό να προσαρμοστούν ταχύτερα και ομαλότερα στο μαθησιακό πλαίσιο της γραφής και ανάγνωσης.  

Για τα μεγαλύτερα παιδιά εφαρμόζουμε μια ειδική (με χρώματα) μέθοδο κατανόησης κειμένων, εντοπισμού των λέξεων-φράσεων κλειδιών, διαμόρφωσης και εξαγωγής πλαγιοτίτλων, που τα βοηθά αρχικά να αφομοιώνουν και να μαθαίνουν ευκολότερα και αποτελεσματικότερα τα δυσκολα θεωρητικά μαθήματα και σταδιακά να ανεξαρτητοποιούνται στην μελέτη τυος.