Ο χώρος μας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (Αγ. Δημητρίου)