Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι το σύνολο των θεραπευτικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται σε άτομα όλων των ηλικιών, που παρουσιάζουν διαταραχές στην ομιλία, στον λόγο ή στη φωνή.

Διάγνωση-Αξιολόγηση.

Στην Έλλογος Παρέμβασις, εφαρμόζονται ειδικά σταθμισμένα τεστ λογοθεραπείας, ανάλογα με την περίπτωση και γίνεται διάγνωση της διαταραχής. Ειδικότερα εφαρμόζονται το Τεστ Πρώιμης Δυσλεξίας, το ΑνΟμιΛο, το Αθηνά Τεστ κ.α., για τον εντοπισμό της φύσης και το βαθμού δυσκολίας του παιδιού, ανάλογα πάντα με την ηλικία και τις ιδιαιτερότητές του.

Πρόληψη-Αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών.

Εφαρμόζεται ειδική παρέμβαση σε παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, νοητική στέρηση, καθυστέρηση λόγου/ομιλίας για την αποκατάσταση της διαταραχής ή την πρόληψή της εφόσον δε βρίσκεται ακόμη σε προχωρημένο στάδιο.

Εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων λογοθεραπείας.

Μετά τη διάγνωση εφαρμόζεται καταρτίζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης διαταραχών λόγου και ομιλίας, ανάλογα με την περίπτωση. Χρησιμοποιούνται ειδικές μέθοδοι και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, με στόχο την βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του ατόμου και την ομαλή ένταξη του στο κοινωνικό ή σχολικό περιβάλλον.
Χρήση ειδικών εργαλείων & μεθόδων. Oι μέθοδοι Μαυρομάτη και Κιρπότιν, το Λογικό σχολικής και προσχολικής ηλικίας είναι παραδείγματα των επαγγελματικών εργαλείων που χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια των συνεδριών αποκατάστασης. Ορισμένες από τις δραστηριότητες που εφαρμόζονται στα πλαίσια των συνεδριών λογοθεραπείας είναι οι ακόλουθες:

 

 • Στοματοπροσωπικές ασκήσεις ελέγχου και ενδυνάμωσης αρθρωτών στον καθρέφτη με ή χωρίς βοηθήματα (μπατονέτες, γλωσσοπίεστρα κλπ)
 • Ασκήσεις εκφοράς φθόγγων ή αλληλουχιών συλλαβών (φθογγο-δίφθογγα)
 • Δραστηριότητες κατονομασίας-συσχετισμού εικόνων αντικειμένων-ενεργειών
 • Ανάγνωση ή επανάληψη εικονογραφημένων προτάσεων με στοχευμένη εκφορά των φθόγγων στους οποίους παρουσιάζονται οι δυσκολίες-διαταραχές-ηχογράφηση-διορθωτική ανάγνωση
 • Φωνολογικές ασκήσεις εντοπισμού ή αντικατάστασης φθόγγων-συλλαβών
 • Ασκήσεις παραγωγής αυθόρμητου λόγου-αυτοματοποίησης μηχανισμών εκφοράς ειδικών φθόγγων-ρυθμού ροής ομιλίας- ασκήσεις αναπνοής- προληπτικό stopping –αντιμετώπιση παιδικού τραυλισμού.
 • Ασκήσεις παραγωγής σταθερού και συνεκτικού λόγου ορθής δομής
 • Ασκήσεις πραγματολογικών γνώσεων-νοηματικής αντιστοίχισης
 • Ασκήσεις εξάσκησης βραχυπρόθεσμης μνήμης
 • Ασκήσεις συγκέντρωσης προσοχής
 • Ασκήσεις ενίσχυσης παρατηρητικότητας
 • Δραστηριότητες-ασκήσεις για διαμόρφωση νοητικού λεξικού-εμπλουτισμό λεξιλογίου
 • Δραστηριότητες σωστής χρονικής σειροθέτησης εικόνων (αλληλουχίες με εικόνες) και σωστής αφήγησης 
 • Δραστηριότητες εννοιολογικής οργάνωσης (έννοιες-κατηγορίες)
 • Ειδικές ασκήσεις φωνολογικής-πραγματολογικής εκπαίδευσης στον υπολογιστή και σε διαδραστικές επιφάνειες με ειδικό λογισμικό.
 • Ασκήσεις σωστής άρθρωσης & διάρθρωσης συνεκτικού λόγου
 • Γραπτός λόγος-Γραμματικο-συντακτικές ασκήσεις με πολυσύλλαβες ή σύνθετες λέξεις, επίθετα, ρήματα, ουσιαστικά, παράγωγα, ασκήσεις ορθογραφίας-μέθοδοι αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών-δυσγραφίας-δυσαριθμησίας.
 • Ειδική μέθοδος αφομοίωσης νοημάτων και εξαγωγής πλαγιότιτλων σε κείμενα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Παραγωγή λόγου με αφορμή εικόνες, παραμύθια, ιστορίες-μέθοδος ερωτήσεων-απαντήσεων.
 • Ειδικές ασκήσεις διαχωρισμού φθόγγων-συλλαβών.
 • Ασκήσεις σταθερότητας ρυθμού λόγου και έντασης φωνής-γλωσσοδέτες.
   


Συνεχής ενημέρωση.

Μετά το πέρας κάθε συνεδρίας λογοθεραπείας ακολουθεί ενημέρωση των γονέων-συνοδών για τις δραστηριότητες και την απόδοση του παιδιού και υλικό από τις δραστηριότητες-ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν, ενώ δίνονται και επιπλέον ασκήσεις και εργασίες για το σπίτι, σε φωτοτυπίες.
Παρέχονται διαρκώς οδηγίες-συμβουλές προς τους γονείς για γενικότερη καθοδήγηση του παιδιού προς τον επιδιωκόμενο στόχο.
Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, λαμβάνει χώρα επικοινωνία με το σχολείο του παιδιού, ακόμη και επίσκεψη στον εκπαιδευτικό χώρο, κατόπιν συννενόησης. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα για παρακολούθησή των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο με τους συμμαθητές του, ανταλλαγή απόψεων με τους δασκάλους του και υιοθέτηση κοινού γνόμωνα αντιμετώπισης της εκπαιδευτικής του πορείας.