Πώς εκδηλώνεται ο τραυλισμος. Ποια η αιτιολογια και η θεραπευτικη προσεγγιση που εφαρμόζεται;

Πώς εκδηλώνεται ο τραυλισμος. Ποια η αιτιολογια και η θεραπευτικη προσεγγιση που εφαρμόζεται;

Ο τραυλισμός ανήκει στις νευρωτικές διαταραχές της ομιλίας. Είναι διαταραχή της ροής του λόγου που εκδηλώνεται με ασυντόνιστες κινήσεις του μυϊκού συστήματος, της αναπνοής, της φωνής και της άρθρωσης, οι οποίες προκαλούν επαναλήψεις στην αρχή ή στο μέσο της ομιλίας μεμονωμένων φθόγγων, συλλαβών, λέξεων (π.χ. «Θέ-θέ-θέλω ν-ν-νερό»). 
Το φαινόμενο τα παιδιά να επαναλαμβάνουν το πρώτο γράμμα (ε-ε-λα), την πρώτη συλλαβή (δι-δι-διψάω) ή ολόκληρη τη λέξη (όταν-όταν-όταν), είναι σύνηθες και δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά την ύπαρξη τραυλισμού. Οι επαναλήψεις, οι παύσεις και η γενική σύγχυση στη «σκέψη και ομιλία», σε πολλές περιπτώσεις είναι φυσιολογικές αντιδράσεις. Κατά την προσχολική ηλικία, τα παιδιά έχουν πολλές νέες εμπειρίες και ερεθίσματα που επιθυμούν να περιγράψουν, χωρίς όμως να μπορούν πάντα να χρησιμοποιήσουν πολλές λέξεις, προκειμένου να εκφραστούν άνετα. Είναι λοιπόν πιθανόν, ορισμένα συμπτώματα του τραυλισμού να παρουσιάζονται, χωρίς να υπάρχει πραγματικό πρόβλημα λόγω της έντονης επιθυμία τους να εκφραστεί με αδυναμία όμως επαρκούς έκφρασης, λόγω φτωχού λεξιλογίου.
Οι μέθοδοι θεραπείας ποικίλλουν και εφαρμόζονται εξειδικευμένα. Περιλαμβάνουν λογοθεραπεία, για το συγχρονισμό και τη βελτίωση του λόγου, ψυχολογική υποστήριξη από παιδοψυχολόγο, για την εξωτερίκευση της επιθετικότητας και συνεργασία με οικογένεια-σχολείο. Η λογοθεραπευτική παρέμβαση περιλαμβάνει την εκμάθηση τεχνικών και στρατηγικών, με τις οποίες, το άτομο που τραυλίζει ελέγχει την αναπνοή και τη ροή της ομιλίας του
Μαζί με τη λογοθεραπεία είναι απαραίτητη και η παράλληλη συμβουλευτική γονέων. Είναι πολύ σημαντικό, με σωστή καθοδήγηση, οι γονείς να δημιουργήσουν ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον μέσα στην οικογένεια, έτσι ώστε το παιδί να αποδεχτεί το πρόβλημά του και να διατηρήσει την αυτοπεπόιθησή του ή να πειστεί ότι δεν έχει πρόβλημα, προκειμένου να το ξεπεράσει εντελώς. Γενικά, όσο νωρίτερα γίνεται αντιληπτός ο τραυλισμός και αντιμετωπιστεί (έως τα 5-6 έτη), τόσο γρηγορότερα και θεαματικά θα είναι τα αποτελέσματα και αποφεύγεται η λήψη χρόνιου χαρακτήρα.